Soil profile SB-Staden

Soil type: Vega (German soil classification KA 4)

Soil profile of the sampling site SB-Staden.
Soil profile SB-Staden; Photo: FhG IME
Back (SB-Staden)